Марияна Георгиева

Марияна Георгиева е „Учител на годината“ в направление „Хуманитарно“ за 2018г., носител на наградата на МОН „Неофит Рилски“ за цялостен принос към българското образование и на наградата „Русе“ в направление „Средно образование“. Тя е  доктор по методика на обучението по български език и литература. Участва в създаването на първия университет сред българските общности в чужбина – ТДУ „Григорий Цамблак“, Република Молдова, където е сред първите преподаватели. Автор е на монографията „ Из лабиринтите на българското слово“ и на литературния сайт https://mostove.info/., на статии в областта на методиката на езиковото обучение,на литературната теория и история, на културологията…

В момента Марияна Георгиева е старши учител по БЕЛ с І ПКС в СУПНЕ „Фр. Шилер“ (Дойче шуле) – гр. Русе „. Хобито ѝ е да разказва истории – чужди и свои. В това се състои и основната ѝ работа. Смята я за важна. Древните са й казали, че който владее словото, владее душите… Дали е вярно- кой знае, важното е, че тя вярва и силно желае и учениците ѝ също да са добри разказвачи. Защото всичко е история – и съчинението и тестът…и всякакви задачи.
Преди време , когато стана доктор, тогавашните й ученици помислиха, че сега ще има кой да им дава медицински бележки . Оказа се, че не е така… Било е пак заради историите.
И в „Академийка“  се създават истории, постигат се успехи , печелят се конкурси . А най-хубаво е общуването – за литературата и  следователно за Живота..

Стефка Караколева

Д-р Стефка Караколева е преподавател по математика,  с над 30 години опит  в обучението на ученици, студенти и бъдещи учители. Лектор е на многобройни курсове за ученици,  кандидат-студенти и студенти, организирани от Съюза на математиците в България – секция Русе; Ръководител е на отбора на Русенски университет „Ангел Кънчев“ по Компютърна математика, както и на класните стаи „Компютърна издателска система LaTeX“ и „Компютърна математика“ в Лятна детска академия „Бистра и Галина“.

Завършва магистърска степен по специалност Математика в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, докторска степен по Методика на обучението по математика в  Русенски университет  „Ангел Кънчев“, предстои да се дипломира и в магистърска програма „Медиен дизайн“ в Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.

Д-р Караколева е автор на множество учебници и електронни курсове по математика за студенти,  кандидат-гимназисти и кандидат-студенти.

Освен класическите методи на преподаване, д-р Караколева използва активно комбинирана методика: присъствени занятия, виртуална класна стая, онлайн оценяване чрез Google –  приложения и други съвременни технологии за подготовка на  ученици-седмокласници за Национално външно оценяване след 7 клас.

Facebook Comments