Прием на „Академийка“ – 2018/2019 учебна година.

Д-р Марияна Георгиева, учител на годината за 2018 г., и електронна платформа „Академийка“ обявяват прием за 2018/2019 учебна година по следните направления :
VII кл. – Подготовка за НВО за 2018/2019 уч. година ( вж. Програма)

XII кл. – Подготовка за ДЗИ за 2018/2019 уч. година ( вж. Програма)

Подготовка за приравнителни изпити по български език и литература на завръщащите се от чужбина деца.

Творческо писане – V-XII клас.

Текуща подготовка – V-XI кл.

Facebook Comments