Урок 57-58

Анализ на резултатите от пробния изпит. Редактиране на текст

Урок 53-54

Преразказ с дидактическа задача. Стратегия персонализиране.

Урок 51-52

Йордан Йовков „ По жицата“ Съчинение разсъждение : „Бяла лястовица….Има ли я?“ Тестови задачи.

Урок 49-50

Й.Йовков.”По жицата”. Йордан Йовков – житейски и творчески път.Особености на разказа като епически жанр. Езикова система – правописни, граматични и пунктуационни особености на текста. Тестови задачи.

Урок 47-48

Елин Пелин „ По жътва“. Опозицията човек – природа в разказа „По жътва”. Изграждане на тезисен абзац ( отговор ба литературен въпрос) Езикова система – просто и сложно изречение. Тестови задачи

Урок 45-46

Елин Пелин.”По жътва”. Елин Пелин – житейски и творчески път. Жътвата – тежък труд и празник. Езикова система – дума, морфемен анализ на думата. Тестови задачи.

Урок 43-44

Пейо Яворов .”Заточеници”. Пейо Яворов – житейски и творчески път.Образът на изгубената родина.”Заточеници”.Интерпретация на мотива за дома и пътя.Художествена образност. Изразни средства. Изграждане на тезисен абзац ( отговор на литературен въпрос) Преизказни форми на глагола. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения.

Урок 41-42

Пенчо Славейков.”Неразделни”.Житейски и творчески път.Мотивът неразделни след смъртта в баладата. Особености на баладата като литературен жанр. Повелително наклонение.Условно наклонение.Преизказни глаголни форми.