Урок 25-26

”Една българка” –ІVч. Изпитание в името на доброто. Една българка” –Vч. Втора среща с бунтовника –втора кулминация. Образът на бунтовника.Ролята на пейзажа. Трансформиращ преразказ от името на бунтовника. Задачи за откриване на синонимни и антонимни отношения между думи и изрази и за анализ на фразеологични отношения Facebook Comments