Урок 27-28

„Една българка” –VІч. Развръзка на сюжетното действие.Функция на епилога. Заглавието на разказа и смисълът, вложен в него. Пряко и непряко предаване на чужда реч. Трансформиране на пряка реч Преразказ на непознат текст със засилено присъствие на диалог Лексикална съчетаемост на думите. Лексикални задачи. Facebook Comments