Урок 3-4

Христо Ботев.”На прощаване в 1868 г.“ .Творческа история.Художествено време и пространство. Лирически герой, лирически говорител, лирически Аз. Задачи за четене с разбиране.Видове текстове. Ориентация. Facebook Comments