Урок 3-4

Възприемане и анализ на текст. Тестови задачи за аналитично четене Проверка на тест за начално равнище ( за живота и творчеството на Христо Ботев.) Аргументативно съчинение – варианти: 1.„ Мотивите на героя за участиев борбата за свобода, изразени в лирическия увод на „ На прощаване 1868г.“) 2.„Елегия” – /Робът и измеренията на робството/ „ … […]