Урок 7-8

Иван Вазов. Географията на Вазов.“ Дядо Йоцо гледа“ Строеж на художествената творба (заглавие, мото, сюжет, фабула, композиция, елементи на композицията, основна идея) Коментар на фрагмент. Аргументативно съчинение (Есе – „Как гледаш и как виждаш свободата и родината“) Facebook Comments