Урок 1-2

Хр. Ботев. Ботевата география( да прочетем Ботев през „ На прощаване 1868″) Ботевият корпус от текстове, формиран от самия него – стихосбирката „ Песни и стихотворения от Ботйова и Стамболова”, книжка първа Букурещ, 1875г. започва с „ На прощаване 1868г. „На прощаване” е „тезата” на цялата Ботева книга ,… Всяка от заявените роли в творбата, […]