Гимназия: Подготовка за ДЗИ – БЕЛ 11 – 12 клас

Подготовка за ДЗИ – БЕЛ   Р. България

Груповите и индивидуални курсове на „Академийка” за подготовка на матурата по български език и литература са   за ученици от 11 и 12 клас. Целта на курсовете е  да подпомогне учениците в подготовката им за удовлетворяващо представяне на зрелостния изпит!

Групови ( 11-12 кл.) :

Подготовка за ДЗИ

Група : 5- 8 ученици: 1час – 5лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) – 40 лв. Заплаща се предварително.

Група: 2-3 ученици: 1 час – 10 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент ( 4 седмици) : 80 лв. Заплаща се предварително

Индивидуални :
Подготовка за ДЗИ :

1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент(4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Подготовка за ДЗИ и кандидатстудентски изпити – 1час – 25лв. Учебна сесия – 2 часа ( по 60 м.)

Месечен абонамент : 200 лв. Заплаща се предварително.

Текуща подготовка : 8-12 кл. 1час – 20 лв. Учебна сесия – 2 часа( по 60 м.)

Месечен абонамент(4 седмици) : 160 лв. Заплаща се предварително.

Индивидуални уроци за подготовка на писмени работи, конкурси, олимпиади и др. – 1 час – 25 лв. Учебна сесия – 2 часа ( 60м.) .

Заб. Броят на часовете за неспицифична подготовка, ако се налага такава ( събиране на материали по особени, несвързани пряко с учебното съдържание проблеми, проучване на литература и др.) се заплаща допълнително. )

Абонаментът включва:

Обучение

Диалог  по темите от Програмата  за ДЗИ по БЕЛ във виртуалната класна стая.  Работа  върху литературен и езиков анализ ( алгоритъм) на текста.

Работа върху съчинение  интерпретация или есе.

Работа върху литературен и /или езиков тест. Литературно-езиков тест с двойна функция – работа  за  знания  върху литературни и социокултурни компетентности  и  упражнения върху езикови компетентности)

Проверка на 1 бр. писмени работи седмично – съчинение интерпретация или есе.( по желание на ученика)

Пробни контролни работи( пробни изпити) – 3 бр.

Ресурси

План – конспект на урока с комплект  онагледяващи материали ( звукозаписи, презентации, таблици, фотоси и др.)

Достъп до ресурсите на „ Академийка“.

Достъп  до проведени във виртуалната класна стая уроци

Достъп  до систематизирани общодостъпни ресурси.

Индивидуални материали, съобразно диагностицирани слабости на всеки абониран ученик( изпращат се на имейл).

Тема

Знания, компетентности

Забележка

Facebook Comments