Групов и индивидуален прием на „Академийка“ – 2021/2022 учебна година.


Д-р Марияна Георгиева, учител на годината за 2018 г., и електронна платформа „Академийка“ обявяват    групов и индивидуален  прием за 2021/2022 учебна година по следните направления :
VII кл. – Подготовка за НВО за 2021/2022 уч. година ( вж. Програма)

XII кл. – Подготовка за ДЗИ за 2021/2022уч. година по учебно-изпитната програма на МОН

X кл.  –  Подготовка за НВО за 2021/2022 уч. година по учебно-изпитната програма на МОН

Подготовка за приравнителни изпити по български език и литература на завръщащите се от чужбина деца.

Творческо писане – V-XII клас.

Текуща подготовка – V-XI кл.

Facebook Comments