Днес е световният ден на книгата

Днес е световният  ден на книгата….посветен на Шекспир

Едва ли има предмет, който по-ясно от всичко останало да е безспорен знак за цивилизация, за хуманизъм. От свещен предмет до начин на живот , книгата символозира духа, знанието,  красотата, любовта към живота и човека… Словото, което e начало на всички начала!  Четящият човек е друго качество човек, чрез книгата оттласкаващ се от битовото,  от ежедневното и докосващ се до битийното… На четящия човек му личи, на нечетящия също – дори още повече…

На всички четящи хора – малки и големи,

Честит празник !

Facebook Comments