Добрият текст решава всичко

Ако не всичко, поне много…. Особено деловият текст – този, с който институциите общуват с гражданите. И ако хората, работещи в тези институции, осъзнават необходимостта от непрекъсното внимание към изрядността в правописно, в пунктуационно и в стилистично отношение на своите текстове ,  това означава, че тази грижа е израз на отношение и отговорност към гражданите.

„Академийка“  имаше честта да бъде поканена от РУО – гр. Русе да участва в обучение на служителите от Областна администрация по проблемите на езиковата култура и oформянето на деловия текст – “Нормите на съвременния български книжовен език и професионалното общуване. Основни делови текстове в работата на администрацията

Преподавателят в „Академийка“  д-р Марияна Георгиева и старши експерт по български език и литература  Елена Филипова проведоха обучителния семинар на служителите по някои важни проблеми на езиковата култура, промените в последния правописен речник и оформянето на най-често създаваните делови текстове в работата на администрацията.

Членуването в българското изречение, пунктуацията, слятото, разделното и полуслятото писане са само част от нелеките езикови проблеми, които вълнуват служителите като ежедневни автори на разнообразни делови текстове. В чисто практически план съвместно лектори и служители обсъдиха най-щекотливите особености на правописа, вариантите за употреба на характерните за деловия стил езикови средства.

В специално делово писмо областният управител на област Русе вече изрази своята благодарност и удовлетвореност от професионалното отношение на лекторите Елена Филипова и Марияна Георгиева.

Ако Вие и Вашите служители в администрации, фирми и офиси чувствате необходимост от актуализация на правописните си умения и усъвършенстване на деловия си стил, можете да заявите желание за обучителния семинар на тел. 0889227886  или на akademiyka@gmail.com;  mariana_bl@abv.bg 

https://akademiyka.com/wp-content/uploads/2019/05/IMG_20190417_145653.jpg

 

Facebook Comments