Рубежът седми клас

 

Скъпи седмокласнико,

Знаеш ли какво означава думата рубеж в заглавието на този текст?  Предполагам, че не, защото тази дума е книжовна, но малко стара… Обаче много смислена, има в нея заряд и изразителност… Та затова съм я избрала… Обичам такива думи….  В речника пише, че тя означава нещо като праг, препятствие, което трябва да преминеш… Пише още, че думата имала и военно значение( опазил бог) … И означавала някаква стръмнина – удобна за пазене и трудна за превземане…Аз съм я използвала и в двете ѝ значения едновременно – и като праг и като препятствие, което трябва да превземеш, и като граница, отвъд която ставаш друг…

Какъв друг? – ще попиташ ти… Знам, че младите хора и децата не обичат много да им се говори за миналото , но тук ще поема риска да стана малко досадна… Ще разкажа съвсем кратка история….Навремето дядо ми, ( р.1912г,) с гордост заявяваше: ”Аз имам седми клас!” И с право – през  далечната 1925 и още дълго след това, да си завършил 7 клас си е било голяма работа…Дядо ми, като мнозина свои връстници хванал занаята – изпратили го техните да учи за обущар… Майсторът му бил много доволен от него, защото момчето било с образование… Още пазим вкъщи дървеното сандъче с обущарските  инструменти от 1925….Та значи –  тогава да си звършил 7 клас е означавало, че вече върху твоите все още детски плещи започва да лежи отговорността за собствената ти прехрана и тази на семейството…Премината е някаква граница – рубежът между детството и  пътят към  зрелостта .  Седмокласното образование и занаятът имали висока стойност – и тя била сързана със стойността на самия живот ….

A днес … днес 7 клас също се оказва рубеж – отново след десетилетия VII клас е последният клас на основното образование и ние сме изправени пред изпитание – изпити не просто за приключване на основната училищна степен…. а за  задължителен избор на училище. В наши дни  едва ли ще ни накарат да прекъснем образованието си ( то е задължително до 10 клас),  но голямото предизвикателство е къде ще продължим, в каква среда ще попаднем, какви знания и умения ще придобием… От това наистина зависи утрешния ни живот….

И през  следващата учебна 2017/2018 „Академийка” https://akademiyka.com/

ще помага на седмокласниците и техните родители да се справят с рубежа  – изпит по БЕЛ след 7 клас.  Ще развива уменията им за извличане  и тълкуване на информация, езиковите им и комуникативни компетентности за справяне с изпитния вариант и подобряване на важната за балообрауването оценка по български език и литература в училище! Групово и индивидуално – според собствените предпочитания и възможности! И в двата случая във виртуалната класна стая ще кипи усилен, но и забавен  и благодатен труд!

Стани абонат на „Академийка” и се подготви отрано за рубежа 7 клас!

Facebook Comments