Творческо ателие „Академийка“ през 2018/2019 уч. година

В „Академийка“ се пише! И то как? Много добре, дори отлично. Печелят се конкурси. Развиват се умения. Развитието на речника, на цветен образен език, с който се изразяват чувства и отношения е основна цел на заниманията в творческото ателие „Академийка“. Те са полезни не само за справяне с училищните задачи, за справяне с изпити и конкурси, а преди всичко за развитието на личността и нейната най-същностна проява – речта.  Тук  са поместени творчески текстове ученици от национални конкурси, спечелили награди и стипендии на техните създатели. Поместени са и творчески рефлексии от пътувания или общуване с творбите на художествената литература.
И през настъпващата 2018/2019 учебна година наред с  подготовката за ДЗИ (https://akademiyka.com/service/)
и НВО (https://akademiyka.com/service/подготовка-за-нво-бел-р-българия-7-кл-2)

„Академийка“ще поддържа  творческо ателие във виртуалната си класна стая . Ако като ученици или родители на деца от V – ХII кл. проявявате интерес към обучението в Творческо ателие „Академийка“, можете да се обадите на телефон : 0889227886 или да пишете ел. адрес : akademiyka@gmail.com. Също на Ваше разположение е и страничката на „Академийка“ – https://www.facebook.com/akademiyka/

Facebook Comments