Често задавани въпроси.

Не е ли по-добре децата да общуват лице в лице с учителя?

Невинаги. Има деца, които се притесняват от непознатата обстановка и човека насреща.А така са вкъщи, седнали са удобно. Общуването е същото – без притеснителните особености на „ лице в лице“.

Facebook Comments

Как формирате цената на Вашите педагогически услуги?

В нея е включено не само реалното време на работа с ученика пред компютъра, а и времето за подговотовка на материали, проверката и рецензирането на писмените работи, елсктронните средства, телефонните разговори и не напоследно място опитът, високата квалификация и научно-методическа подготовка на учителя. В цената е включен и ДДС.

Facebook Comments

Не е ли висока цената..?

Оптимална е. Има по-ниски и много по-високи цени, моята взема предвид посочените по-горе факти и професионалните ми качества и опит. А също и предвидените от закона данъци.

Facebook Comments

С какво се различавате от другите?

Показвам пакета от конкретни услуги – знаете за какво давате парите си. СМС – известяване с резултати от контролни и пробни изпити. Самата аз съм постоянно пишещ човек, запознат от собствен опит с „ меда и жилото“ на писменото слово, с творческо и нестандартно отношение към текста и теста. Не диктувам, пиша зедно с учениците си…

Facebook Comments

Кога е най-добре да започнем подготвката за НВО ?

Най-добре е да я започнем още в 5 клас….Но ако вече сме в 7 и изпитът тропа на вратата – веднага щом започне учебната година и се ориентираме в учебните си ангажименти, т.е. от1. 10….Отдалеко, че да е леко…. Спринтовите дисциплини са за малцина. Ако сме закъснели, включваме се в движение…

Facebook Comments

Кога е най-добре да започнем подготвката за ДЗИ?

Началото на 11 клас започва изучаването на матуритетната програма. Най-добре е тогава да започнем да мислим за матурата…. Но ако сме пропуснали поради други ангажименти, началото на 12 клас ( 1.10) е карайно време .
Идеалният случай е да започнем програма „Академийка –ДЗИ“ от 11 кл. – 1.10 и следващата учебна година да работим само върху часта за 12 кл+ преговорен модул.

Facebook Comments

Какви ресурси предоставяте на учениците?

 • Създадени от мен тестове и текстове за обучение и контрол.
 • Систематизирани общодостъпни ресурси.
 • Разработени планове на уводни уроци за авторите и творбите.
 • Дидактически материали по всеки от уроците, вкл. аудио и видео материали.
 • Списък с препоръчителни електронни статии по матуритетните автори и творби.
 • Мои статии по теми, близки до програмния материал
 • За 11 и 12 клас – достъп до електронния вариант на книгата ми „ Из лабиринтите на бълагарското слово“ – моделите за анализ и тестови ситеми върху Яворов и Йовков, модели за създаване и оценка на съчинение.
 • Разработени индивидуални материали, съобразно диагностицирани слабости на учениците.
 • Посочване на подходяща помощна литература.
Facebook Comments

Кога е удобно да Ви се обадим ?

Можете винаги да ми пишете на адрес: office@akademiyka.com или skype : Akademiyka
От 17ч до 21 ч. всяка вечер на тел. +359889227886

Facebook Comments

Колко често ще получавам информация за подготовката на детето ми?

В края на всеки месец – по e-mail и телефон и винаги когато пожелаете.

Facebook Comments

Мога ли да се запиша сам?

Ако си навършил 18 години. Ако не си – също, но със задължително потвърждение от родител.

Facebook Comments

Какво става, ако не мога да присъствам на часа?

Ако по твоя вина пропуснеш час, губиш го. Но ако по уважителни причини, например заболяване, след предварително предупреждение се уговаря друго удобно време, освен, ако не си избрал пакета за групова работа.В този случай получаваш ресурсите по урока и можеш да го прегледаш допълнително. Може да зададеш въпроси по имейл или телефон, да ти бъде отговорено писмено, ако след самостоятелната работа с предоставените материали, имаш нужда от допълнителни разяснения.

Ако по вина на преподавателя се налага да се пропусне час, след предварително уточняване се уговаря друг час или се връщат платените такси.

Facebook Comments

Мога ли да запиша допълнителен час?

2 дни по-рано  след предупреждение за уговорка и заплатена такса

Facebook Comments

Какво представлява виртуалната комуникация...?

Подобна е на реалната, с някои удобни предимства – спестява време и средства за транспорт, знаете къде е детето Ви и може да го наблюдавате, от всяко място и време може да се провежда обучението. Позволява различни интерактивни форми.

Тя е пълноценен диалог, без притеснителните понякога физически аспекти на общуването…

Facebook Comments

Кои са нашите клиенти?

 • Ангажирани с подготовката на детето си родители
 • Чийто интерес надхвърля резултатите на конкретния изпит и се интересуват от цялостното комуникативно, социокултурно и аргументативно развитието на детето…
 • Искат да работят с най-добрите преподаватели с иновативно и модерно мислене…
 • Съгласни с цената на образователната услуга.
Facebook Comments

Кой НЕ е подходящ за подготовка в „Академийка“....?

 • Учениците, чиито родители са безотговорните по отношение на подготовката им.
 • Очакващите „чудеса“.
Facebook Comments

Какво би Ви попречило да се представите на изпита по най-добрия за вас начин?

По този въпрос ще публикувам статия в блога на „ Академийка“. Но тук  – липсата на целенасовена подготовка, отделни и системни пропуски, неумение да се управлява времето по време на изпит,  недобро здравословно състояние по време на изпит, различни причини от психологическо естество…

Facebook Comments

За успешното участие на Вашето дете в oбразователната платформа „ Академийка“ препоръчваме :

1. Да подготвите външни слушалки с микрофон ( така ще избягваме евентуални микрофонии)

2. Добра интернет връзка

3. Спокойствие, самостоятелност и тишина.

4. Подходящ за камера външен вид ( без бански костюми )

5. Ученикът да бъде в готовност 5 минути преди началото на часа.

Facebook Comments