Урок 13-14

Иван Вазов. Иван Вазов – житейски и творчески път. Повестта като епически жанр.Творческа история и прототипи в „Немили-недраги”.Сюжет, основен конфликт и герои в повестта. Сложно съставно с подчинено определително.Пунктуация. Задачи за правопис. ( правила за членуване; за двойно НН; за удвояване на предлози В и С. Facebook Comments