Урок 13-14

Иван Вазов – лирически жанрове. „Епопея на забравените“. Чудодейната сила на апостолското слово в одата „ Левски“ • Комуникативен строеж на художествената творба (автор, читател, повествовател, лирически герой) • Въздействие на художествената творба (типове отношения автор – герой и читател) Facebook Comments