Урок 15-16

Иван Вазов – понятието „ Родина“ и неговите смислови ядра – роден език, красотата на родната природа. „ Български език“ Лексикално-смислови отношения между думите. Синоними, антоними, омоними, пароними; фразеологизми Facebook Comments