Урок 19-20

Двойственият и противоречив образ на Македонски в повестта „Немили –недраги” –подборен преразказ от името на Македонски Сложно съставано с подчинено обстоятелствено. Facebook Comments