Урок 31-32

Иван Вазов, „Опълченците на Шипка”- подвигът,превърнат в легенада.Художествена задача на текст.Изразни средства. Задачи за лингвистични знания. Образуване на глаголи от свършен и несвършен вид. Решаване на тестови задачи. Facebook Comments