Урок 43-44

Пейо Яворов .”Заточеници”. Пейо Яворов – житейски и творчески път.Образът на изгубената родина.”Заточеници”.Интерпретация на мотива за дома и пътя.Художествена образност. Изразни средства. Изграждане на тезисен абзац ( отговор на литературен въпрос) Преизказни форми на глагола. Съвместна употреба на глаголни времена и наклонения. Facebook Comments