Урок 47-48

Елин Пелин „ По жътва“. Опозицията човек – природа в разказа „По жътва”. Изграждане на тезисен абзац ( отговор ба литературен въпрос) Езикова система – просто и сложно изречение. Тестови задачи Facebook Comments