Урок 5-6

Смислово – композиционни части на стихотворението „На прощаване”. Композиционно изграждане. Житейският избор на лирическия герой –І ч.Художествена функция на изповедта като похват. Житейският избор на лирическия герой –І ч.Художествена функция на изповедта като похват. Facebook Comments