Урок 5-6

Анализ на аргументативно съчинение върху текст на Хр. Ботев Резюме – същност, особености, изграждане. Лексикална норма Facebook Comments