Урок 7-8

Преразказ с дидактическа задача. Работа с със смислова част. Предмет на текста. Планиране на смислова част. Просто и сложно изречение. Второстепенни части на простото изречение. Обособени и вметнати части( преговор) Facebook Comments