Групов и индивидуален прием на „Академийка“ – 2021/2022 учебна година.

Д-р Марияна Георгиева, учител на годината за 2018 г., и електронна платформа „Академийка“ обявяват    групов и индивидуален  прием за 2021/2022 учебна година по следните направления : VII кл. – Подготовка за НВО за 2021/2022 уч. година ( вж. Програма) XII кл. – Подготовка за ДЗИ за 2021/2022уч. година по учебно-изпитната програма на МОН X кл.  […]