Радост Стоянова – студент в Медицинска акедемия -София

Имах възможността да черпя знания от г-жа Марияна Георгиева цели 8 години. Тя е един изключително ерудиран преподавател, изпълняващ своята учителска мисия с особена отдаденост. Умее да предава училищния материал по достъпен за учениците начин и с необходимия подход към всеки един от тях.

Facebook Comments